De Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden is juridisch bindend

Gelieve er rekening mee te houden dat het document met de Algemene Voorwaarden dat op deze website wordt verstrekt oorspronkelijk is opgesteld in de Engelse taal. De Engelse versie van de Algemene Voorwaarden is de enige juridisch bindende versie van dit document.

Vertalingen van de Algemene Voorwaarden naar andere talen worden uitsluitend ter gemak aangeboden

Bedankt dat u de tijd heeft genomen om onze algemene voorwaarden te lezen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze activiteiten die wij aanbieden op onze website www.overnachteninstijl.nl.

Wie zijn wij

De website https://www.overnachteninstijl.nl en de applicaties voor mobiele telefoons en tablets van https://www.overnachteninstijl.nl zijn uitgegeven en ontwikkeld door:

 • BoostmyBookings B.V.
 • Westersingel 35
 • 9718 CK Groningen
 • KvK-nummer: 89490762
 • btw-nummer: 864998296.B01
Laatste update: Apr 8, 2024

Deze gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid vormen uw overeenkomst met BoostmyBookings. Als u het niet eens bent met alle of sommige van de gebruiksvoorwaarden, dient u de website www.overnachteninstijl.nl niet te gebruiken

Algemene gebruiksvoorwaarden

Definities

"BoostmyBookings" verwijst naar het bedrijf BoostmyBookings B.V.

"Overnachten in Stijl" verwijst naar alle desktop- en mobiele websites die toegankelijk zijn via https://www.overnachteninstijl.nl en de mobiele applicaties van BoostmyBookings.

"Gebruiker" verwijst naar elke persoon van 18 jaar of ouder die in staat is contracten aan te gaan en de website www.overnachteninstijl.nl bezoekt en/of een account heeft op de website van Overnachten in Stijl. Meervoud: "Gebruikers".

"Gegevens" verwijst naar alle informatie over de accommodatie, restaurant of evenement die aan BoostmyBookings is verstrekt door de respectieve accommodatieaanbieder, restauranteigenaar of organisator, of die op de www.overnachteninstijl.nl-website is geplaatst met instemming van de accommodatieaanbieder, restauranteigenaar of organisator. Voorbeelden hiervan zijn prijzen, beschikbaarheid, faciliteiten en foto's.

"Gebruikersinhoud" verwijst naar alle elementen die door de Gebruiker op de www.overnachteninstijl.nl-website worden verstrekt, inclusief tekst, documenten, afbeeldingen, foto's, recensies of het recht om te reageren.

Aanvaarding en wijziging van de gebruiksvoorwaarden

BoostmyBookings biedt gebruikers een online zoek- en boekingsservice onder voorbehoud van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers verklaren en erkennen dat ze deze Gebruiksvoorwaarden volledig hebben gelezen. Bovendien houdt het gebruik van een dienst die op de website www.overnachteninstijl.nl wordt aangeboden, de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden door de gebruiker in.

BoostmyBookings behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen. De versie wordt gepubliceerd op de websitewww.overnachteninstijl.nl. Gebruikers worden geacht deze laatste versie te aanvaarden bij elk gebruik van de www.overnachteninstijl.nl website.

Door de Websitewww.overnachteninstijl.nl op welke wijze dan ook te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker deze algemene Gebruiksvoorwaarden.

1. Beschrijving van de website www.overnachteninstijl.nl

Het gebruik van de website www.overnachteninstijl.nl is onderworpen aan aansprakelijkheidsbeperkingen jegens BoostmyBookings. Zie Artikel 8 'Aansprakelijkheidsbeperking' voor aanvullende informatie.

1.1 Presentatie van de website

De www.overnachteninstijl.nl-website is een platform dat de gebruiker de mogelijkheid biedt om, naast andere functionaliteiten, contact op te nemen met restaurants, accommodaties en evenementen die op de www.overnachteninstijl.nl-website worden vermeld. In dit opzicht treedt BoostmyBookings uitsluitend op als tussenpersoon.

1.2 Realtime zoeken en boeken

De www.overnachteninstijl.nl-website biedt de gebruiker de mogelijkheid om in realtime een tafel in een restaurant te zoeken en te boeken, evenals om accommodatie te zoeken en te boeken en/of tickets voor een evenement te kopen. Op de website www.overnachteninstijl.nl kunnen gebruikers hun reservering ook annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden.

1.3 Promoties op de www.overnachteninstijl.nl-website

De Gebruiker kan alleen profiteren van de promoties die op de Website www.overnachteninstijl.nl worden aangeboden als er reserveringen of boekingen worden gedaan via de Website www.overnachteninstijl.nl. De geldigheidsvoorwaarden van promoties staan ​​vermeld op de website www.overnachteninstijl.nl. De gebruiker stemt ermee in om de geldigheidsvoorwaarden van een promotie te controleren voordat hij een reservering/boeking maakt via de website en heeft in geen geval recht op de voordelen van de promotie als de geldigheidsvoorwaarden zoals vermeld op de website niet worden nageleefd en/of als de reserverings- of boekingsprocedure van de promotie niet wordt gevolgd.

1.4 Gesponsorde content op www.overnachteninstijl.nl

Gesponsorde inhoud op onze website kan een verscheidenheid aan eigendommen, evenementen, locaties (zoals restaurants, hotels, parken, musea of ​​winkelcentra) en categorieën omvatten. Deze inhoud kan verschijnen in de vorm van advertenties, aanbevelingen of hoogtepunten. Hoewel sommige van deze inhoud inkomsten genereren en worden aangeboden via sponsorovereenkomsten, kan andere inhoud naar eigen goeddunken gratis worden uitgelicht.

Houd er rekening mee dat het opnemen van gesponsorde inhoud geen goedkeuring of garantie vormt voor de kwaliteit, veiligheid of geschiktheid van de aangeboden eigendommen, evenementen, locaties of categorieën. We streven ernaar nauwkeurige en waardevolle informatie te verstrekken, maar we zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen of discrepanties die voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op deze inhoud. Bezoekers worden aangemoedigd om hun eigen due diligence-onderzoek uit te voeren en een persoonlijk oordeel te vellen wanneer ze zich bezighouden met de aanbevolen inhoud.

2. Gebruik van de www.overnachteninstijl.nl-website

De diensten die worden aangeboden op de Websitewww.overnachteninstijl.nl zijn deels gratis en deels betaald.

Tarieven kunnen in rekening worden gebracht als er wijzigingen worden aangebracht in de aangeboden diensten, de evolutie van het netwerk, technologie en/of wettelijke vereisten. Gebruikers worden hierover tijdig geïnformeerd via een toevoeging aan deze Gebruiksvoorwaarden en/of via de toevoeging van speciale voorwaarden met betrekking tot de betaalde diensten op de website www.overnachteninstijl.nl.

3. Websites en diensten van derden

3.1 Diensten aangeboden door derden

Gebruikers erkennen dat de website www.overnachteninstijl.nl ook verwijst naar betaalde diensten. Elke reservering op de website www.overnachteninstijl.nl verwijst naar een dienst die door een derde partij wordt aangeboden en is betaald.

Elke prijs of prijsklasse met betrekking tot de diensten van een derde partij die op de website www.overnachteninstijl.nl wordt geplaatst, is uitsluitend bedoeld voor informatie en gebruikersgemak. BoostmyBookings kan de nauwkeurigheid van deze informatie niet garanderen.

3.2 Links naar websites van derden

De website www.overnachteninstijl.nl kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden.. De links zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. BoostmyBookings controleert die websites niet en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of voor het privacybeleid of andere praktijken van die websites.. Het weergeven van links naar dergelijke websites kan niet worden opgevat als een goedkeuring van die websites of als een mogelijke relatie met de uitgevers van die websites. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle noodzakelijke of passende controles uit te voeren voordat hij deze websites gebruikt of transacties uitvoert met een van die websites.

4. Toegang tot en gebruik van de www.overnachteninstijl.nl-website

4.1 Toelatingsvoorwaarden

Voor het gebruik van de website www.overnachteninstijl.nl gelden de volgende cumulatieve toelatingsvoorwaarden: als Gebruiker (i) bent u minimaal 18 jaar oud; (ii) u beschikt over de wettelijke bevoegdheid om te verklaren dat u gebonden bent aan wettelijke verplichtingen; (iii) en u kunt bevestigen dat de reserveringen die u plaatst, tickets die u koopt en boekingen die u maakt op de www.overnachteninstijl.nl-website rechtsgeldig zijn voor u of voor elke andere persoon waarvoor u wettelijk geautoriseerd bent.

4.2 Toegang tot de www.overnachteninstijl.nl-website

BoostmyBookings behoudt zich het recht voor om alle of bepaalde delen van de website www.overnachteninstijl.nl of de op de website aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, te verwijderen of te wijzigen. BoostmyBookings behoudt zich ook het recht voor om op elk moment de toegang tot de website www.overnachteninstijl.nl voor alle of bepaalde gebruikers te weigeren in geval van onderhoud, noodsituatie (cyberaanval, enz.).

4.3 Voorwaarden voor het openen van een rekening

Door het openen van een account aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers verbinden zich ertoe om nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en actuele informatie te verstrekken, met name met betrekking tot hun aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie is noodzakelijk voor de juiste identificatie met betrekking tot het openen en onderhouden van hun account.

4.4 Vertrouwelijkheid van inloggegevens

Bij het aanmaken van een account kiezen Gebruikers een gebruikersnaam en wachtwoord (“inloggegevens”) waarmee zij toegang krijgen tot hun account.

De inloggegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze kunnen alleen worden gewijzigd op verzoek van de betreffende gebruiker of op initiatief van BoostmyBookings.

Gebruikers zijn uitsluitend en exclusief verantwoordelijk voor het gebruik van hun account en de respectieve inloggegevens. Ze zullen alle nodige stappen ondernemen om hun inloggegevens geheim te houden en niet aan derden bekend te maken.

In geval van verlies of diefstal van de inloggegevens is de gebruiker aansprakelijk voor alle gevolgen van dat verlies of diefstal. De gebruiker moet zo snel mogelijk de procedure starten om zijn inloggegevens te wijzigen. Deze procedure kan worden geraadpleegd op het volgende adres: info@boostmybookings.com.

4.5 Rekening afsluiten

Gebruikers kunnen hun account op elk moment sluiten. Ze moeten een verzoek per e-mail sturen naar het volgende adres: info@boostmybookings.com.

BoostmyBookings zal alle verzoeken om een account te sluiten binnen een redelijke termijn afhandelen. Wanneer een account is gesloten, kunnen gebruikers niet langer gebruikmaken van de diensten die door BoostmyBookings worden aangeboden.

4.6 Verplichtingen van gebruikers - Verboden handelingen

Gebruikers stemmen ermee in de www.overnachteninstijl.nl website te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en van toepassing zijnde wetten. In het bijzonder stemmen gebruikers ermee in zich te onthouden van de volgende verboden handelingen:

Niet naar het restaurant of de accommodatie gaan zonder de reservering te annuleren (no-show).

De inhoud en gegevens van de Website www.overnachteninstijl.nl (inclusief maar niet beperkt tot berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, kaarten, pictogrammen, software, codes of enig ander element), samen met de infrastructuur die wordt gebruikt om dergelijke inhoud en informatie te verstrekken, behoren toe aan BoostmyBookings.

Gebruikers stemmen ermee in de informatie, software, producten of diensten van de Website www.overnachteninstijl.nl niet te verkopen, door te verkopen, te bewerken, te kopiëren, te verspreiden, door te geven, weer te geven, te licentiëren, beschikbaar te stellen of afgeleide werken te maken.

Het kopiëren, verzenden, reproduceren, herpubliceren of herdistribueren van de inhoud van de Website www.overnachteninstijl.nl, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BoostmyBookings is ten strengste verboden. Om een dergelijke toestemming te verkrijgen, neem contact op met BoostmyBookings op het volgende adres:
Westersingel 35
9718 CC Groningen
Nederland

Bovendien verbinden gebruikers zich ertoe:

 1. not use the Website www.overnachteninstijl.nl or its content for illegal, unlawful, or deceptive purposes; not to post data about the User or the restaurant owner on the Website www.overnachteninstijl.nl if such data are incorrect, illegal, and in violation of privacy laws, or if such data are offensive, insulting, or threatening, or if such data incite hatred or violence, or if Users do not have intellectual property rights or have not obtained express consent from the holder of those rights;
 2. geen robot, spider, scraper, spyware, keylogger of ander programma, automatisch apparaat of handmatig proces gebruiken om de infrastructuur, inhoud of gegevens van de website www.overnachteninstijl.nl of gebruikersacties op de website www.overnachteninstijl.nl te gebruiken, te controleren, over te nemen of te kopiëren;
 3. respecteer dat bepaalde delen van de website www.overnachteninstijl.nl zijn afgeschermd voor zoekmachines en dat bepaalde maatregelen die bedoeld zijn om toegang tot de website www.overnachteninstijl.nl te beperken of te voorkomen, niet moeten worden omzeild;
 4. geen acties uitvoeren die de infrastructuur van de website www.overnachteninstijl.nl kunnen overbelasten; geen onzichtbare link naar de website www.overnachteninstijl.nl creëren om welke reden dan ook;
 5. geen deel van de website www.overnachteninstijl.nl embedden, spiegelen of repliceren op een andere website;
 6. geen enkel softwareprogramma dat door BoostmyBookings wordt gebruikt voor de website www.overnachteninstijl.nl of de diensten ervan proberen te wijzigen, vertalen, aanpassen, bewerken, converteren, ontleden of herbouwen.

4.7 Sancties bij schending van het contract

4.7.1 Opheffen of permanent beëindigen van diensten

Indien een gebruiker een van de verplichtingen of bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk schendt, of indien de gebruiker een van de verboden handelingen verricht die in deze Gebruiksvoorwaarden worden genoemd of om enige andere geldige reden, kan BoostmyBookings de toegang tot alle of bepaalde diensten van de website www.overnachteninstijl.nl wijzigen, opschorten, beperken of beëindigen en kan BoostmyBookings het account van de gebruiker deactiveren. Dit zal zonder voorafgaande kennisgeving worden gedaan en zonder dat de gebruiker het recht heeft om compensatie te eisen. BoostmyBookings heeft ook het recht om eventuele schade te vorderen.

4.7.2 Schadevergoeding

Onverminderd de door BoostmyBookings opgelegde sancties in Artikel 4.7.1., heeft BoostmyBookings ook het recht om schadevergoeding te eisen om de geleden schade te compenseren.

5. Recensies en Gebruikersinhoud

Gebruikers moeten de onderstaande regels volgen bij het plaatsen van bepaalde informatie op de website, en met name bij het plaatsen van een recensie over een accommodatie die ze hebben gevonden op de website www.overnachteninstijl.nl.

5.1 Publicatievoorwaarden voor recensies

Om een recensie te publiceren, moeten gebruikers een account hebben waarmee ze zich identificeren op de website www.overnachteninstijl.nl, of ze moeten een e-mailuitnodiging van BoostmyBookings hebben ontvangen om een recensie te schrijven. Bovendien moeten gebruikers een reservering hebben gemaakt of zijn uitgenodigd voor een accommodatie die ze hebben gevonden via de website www.overnachteninstijl.nl.

Om belangenconflicten te voorkomen en om voor de hand liggende redenen van objectiviteit, mag een gebruiker die werkzaam is in de horeca geen recensie plaatsen op de website www.overnachteninstijl.nl.

De recensie moet meer dan 200 tekens bevatten en zich uitsluitend richten op de bezochte accommodatie als onderwerp. Elke recensie waarin een andere accommodatie wordt genoemd, kan worden afgewezen door BoostmyBookings.

5.2 Redenen voor het afwijzen van Gebruikersinhoud

Gebruikersinhoud kan om de volgende redenen worden afgewezen:'

 1. als de gebruiker niet voldoet aan de bovenstaande 'Publicatievoorwaarden voor recensies';
 2. als BoostmyBookings van mening is dat zijn civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid betrokken kan zijn;
 3. als de gebruikersinhoud of elementen over de identiteit van de auteur beledigingen of onbeschoftheden bevatten;
 4. als de tekst van de gebruikersinhoud willekeurige tekens of opeenvolgingen van woorden zonder betekenis bevat;
 5. als de gebruikersinhoud niet gerelateerd is aan het restaurant dat wordt beoordeeld;
 6. als de gebruikersinhoud een (mogelijke) schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij bevat;
 7. als de recensie belangenconflicten of bedrog genereert of als BoostmyBookings van mening is dat dit dergelijke conflicten of bedrog zou kunnen genereren;
 8. als de tekst van de gebruikersinhoud slecht geschreven is en daarom onbegrijpelijk;
 9. als een gebruiker een ongepaste opmerking formuleert over een andere recensie of de auteur ervan; als de gebruikersinhoud persoonlijke informatie of elementen bevat die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal, met name de voornaam of achternaam van niet-openbare personen, een telefoonnummer, een postadres of een e-mailadres;
 10. als de gebruikersinhoud websites, hyperlinks, URL's, e-mailadressen of telefoonnummers bevat;
 11. als de gebruikersinhoud duidelijk spam is.

Klik hier voor meer informatie over de acceptatiecriteria voor foto's.

Als een gebruiker inhoud heeft gepubliceerd die misleidend is of als BoostmyBookings dit gelooft, kan het bedrijf, na toepassing van de procedures met betrekking tot de afwijzing of verwijdering van de recensie, het lidmaatschap van de betreffende gebruiker verwijderen, evenals de recensies gepubliceerd door deze gebruiker.

5.3 Controle van recensies

BoostmyBookings is niet verplicht om recensies te controleren of te verwijderen. Het doel van het controleren van deze recensies is om te zorgen voor naleving van deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de publicatie, afwijzing of verwijdering van de recensie. Elke recensie wordt onderworpen aan een controle door automatische filters vóór publicatie en, indien aangegeven, door menselijke controle. Het duurt maximaal twee weken om een recensie te controleren. Gebruikers kunnen een controle aanvragen van een eerder gepubliceerde recensie door een e-mail te sturen naar info@BoostmyBookings.nl met een duidelijke vermelding van de reden voor de controle.

Elke gebruiker die een recensie heeft gepubliceerd, kan later verzoeken om verwijdering ervan door een e-mail te sturen naar info@BoostmyBookings.nl. Gebruikers kunnen door BoostmyBookings worden gecontacteerd per telefoon of e-mail om de authenticiteit van hun recensies te verifiëren. Een recensie kan worden doorgestuurd naar een partnerwebsite van BoostmyBookings en kan op die website worden gepubliceerd. Gebruikers begrijpen en stemmen ermee in dat BoostmyBookings de volgende gegevens met hun recensies kan openbaar maken: datum van registratie op de website, aantal gepubliceerde recensies, voornaam en eerste letter van de achternaam, status en datum van het bezoek.

5.4 Recht op antwoord

Elke derde partij heeft het recht om te antwoorden, in het bijzonder om:

 • hun versie van de feiten te geven;
 • de klant te bedanken voor hun bijdrage;
 • mogelijke wijzigingen te vermelden sinds de publicatie van de recensie.

Het recht op antwoord moet worden uitgeoefend binnen drie maanden na de publicatie van de betreffende recensie door gebruik te maken van de BoostmyBookings Manager-tool of door een e-mail te sturen naar: info@BoostmyBookings.nl. Alle verzoeken met betrekking tot het recht van antwoord moeten de volgende elementen bevatten:

 • details van de recensie;
 • identificatie van de auteur;
 • vermelding van de betwiste passages;
 • inhoud van het gevraagde antwoord (het antwoord mag niet langer zijn dan de recensie waarnaar het antwoordt).

Het antwoord moet voldoen aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en zal worden beoordeeld op dezelfde manier als gebruikersrecensies. Als het antwoord wordt gepubliceerd, zal het verschijnen na de recensie waarnaar het verwijst.

5.5 Gebruik van Gebruikersinhoud

Gebruikers stemmen ermee in dat het publiceren van Gebruikersinhoud op de website www.overnachteninstijl.nl automatisch een onherroepelijke, permanente, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie verleent aan BoostmyBookings om de Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, weergeven, aanpassen, wijzigen, vertalen, distribueren, promoten, vermelden in andere advertenties of materialen, gebruiken als basis voor afgeleide werken, benadrukken, wereldwijd distribueren en derden toestaan hetzelfde te doen, via online media of andere media. Door Gebruikersinhoud op de website www.overnachteninstijl.nl te publiceren, verlenen Gebruikers aan BoostmyBookings alle noodzakelijke rechten om de weergave, verzameling, kopiëren of gebruik van die Gebruikersinhoud door een derde partij en om welke reden dan ook te verbieden. Gebruikers doen onherroepelijk afstand van enige claim en verklaring met betrekking tot morele of eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud. Gebruikers erkennen en garanderen dat ze gemachtigd zijn om de bovengenoemde toestemmingen te verlenen.

6. Privacy

BoostmyBookings implementeert een Privacy- en Cookiebeleid om de privacy van gebruikers te beschermen. Het Privacy- en Cookiebeleid is ook van toepassing op het gebruik van de website www.overnachteninstijl.nl.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Eerbiediging van nationaal en internationaal intellectueel eigendomsrecht

Gebruikers stemmen ermee in om geen inhoud, gegevens, informatie of items die ze van BoostmyBookings hebben ontvangen of beschikbaar zijn op de website www.overnachteninstijl.nl, door te sturen, te kopiëren, door te verkopen of beschikbaar te stellen aan enige andere natuurlijke of rechtspersoon uit welk land dan ook. Gebruikers stemmen ermee in om zich te houden aan de bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendom zoals hieronder uiteengezet.

7.2 Eigendomsrechten

Alle morele en materiële intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en informatie op de website www.overnachteninstijl.nl behoren toe aan BoostmyBookings, behalve voor de rechten die toebehoren aan derden en waarvoor BoostmyBookings de nodige rechten of toestemming heeft verkregen. De aan de gebruiker verleende rechten voor het gebruik van de website www.overnachteninstijl.nl en de diensten die door BoostmyBookings worden aangeboden, houden geen overdracht of toestemming in met betrekking tot het beheer of gebruik van enig element van de website www.overnachteninstijl.nl.

7.3 Bescherming van alle elementen: handelsmerken, ontwerpen, logo's, hyperlinks, informatie, enz.

Alle elementen (handelsmerken, ontwerpen, teksten, hyperlinks, logo's, afbeeldingen, video's, geluidselementen, software, lay-out, databases, codes, enz.) op de website www.overnachteninstijl.nl en gerelateerde websites zijn beschermd door nationaal en internationaal intellectueel eigendomsrecht. Deze elementen blijven exclusief eigendom van BoostmyBookings en/of haar partners.

7.4 Verbod op gebruik zonder toestemming

Gebruikers mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BoostmyBookings en/of haar partners geen enkel of enig deel van de informatie van de website www.overnachteninstijl.nl reproduceren, presenteren, herpubliceren, herverdelen, aanpassen, vertalen en/of wijzigen of die gegevens overdragen naar een ander medium.

7.5 Sancties

Gebruikers erkennen en begrijpen dat het niet naleven van de bepalingen van dit artikel 7 een overtreding is die kan worden bestraft door het civiele en strafrecht.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Waarschuwing

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om controles uit te voeren die nodig of wenselijk zijn voordat hij een tafelreserveert in een van de restaurants, accommodatie boekt of tickets koopt op de website www.overnachteninstijl.nl.

BoostmyBookings biedt geen enkele garantie met betrekking tot de gegevens of de diensten en/of bedrijfspraktijken van derden op haar website. Bijgevolg kan BoostmyBookings niet garanderen dat gebruikers tevreden zullen zijn met de producten, diensten en/of bedrijfspraktijken die zij hebben verkregen na een reservering via de website www.overnachteninstijl.nl. BoostmyBookings garandeert niet de inhoud, objectiviteit of nauwkeurigheid van de Gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot de recensies die door gebruikers op de website www.overnachteninstijl.nl zijn gepubliceerd.

8.2 Modification of the Website www.overnachteninstijl.nl

Alle informatie die op de website www.overnachteninstijl.nl wordt gevonden, kan op elk moment worden gewijzigd, met inachtneming van de interactiviteit van de website, zonder dat dit van invloed is op de verantwoordelijkheid van BoostmyBookings.

8.3 Use of the Website www.overnachteninstijl.nl

Gezien de specifieke kenmerken van het internet garandeert BoostmyBookings niet de continuïteit van de dienst, maar houdt zich aan een inspanningsverplichting. BoostmyBookings wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade of verliezen die verband houden met het gebruik of de onmogelijkheid om de website van BoostmyBookings te gebruiken, behalve zoals wettelijk is bepaald. BoostmyBookings kan niet garanderen dat de verstrekte informatie gedetailleerd, volledig, geverifieerd of nauwkeurig is. De gegevens, informatie, restaurantpagina's en alle inhoud die op de website www.overnachteninstijl.nl wordt weergegeven, worden 'zoals ze zijn' geleverd, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook. Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat de foto's op de website www.overnachteninstijl.nl niet contractueel zijn.

Over het algemeen accepteren en erkennen gebruikers dat de restaurantreservering niet is gegarandeerd. In dit opzicht garandeert BoostmyBookings niet de effectiviteit van de reserveringsservice. De beschikbaarheid wordt in realtime gecontroleerd via een computer. Aangezien BoostmyBookings de verzamelde gegevens en/of de verstrekte informatie van de restaurants niet fysiek kan verifiëren, stemmen gebruikers ermee in dat BoostmyBookings niet aansprakelijk kan worden gesteld als zij geen gebruik kunnen maken van de diensten van het restaurant. De parameters van de software voor realtime reserveringen zijn onder meer afhankelijk van de door het restaurant verstrekte en/of ingevoerde informatie. Deze informatie komt mogelijk niet overeen met de werkelijkheid. Zo erkennen en accepteren gebruikers bijvoorbeeld dat BoostmyBookings niet aansprakelijk kan worden gesteld als de reservering wordt geannuleerd, als het restaurant om welke reden dan ook zijn deuren sluit, of als de uitvoering om welke reden dan ook wordt geweigerd.

Op dezelfde manier en om dezelfde redenen stemmen gebruikers ermee in dat BoostmyBookings niet aansprakelijk kan worden gesteld als gebruikers geen gebruik kunnen maken van de promotie of speciale aanbiedingen die door een restaurant worden aangeboden. Gebruikers erkennen en accepteren dat BoostmyBookings niet aansprakelijk kan worden gesteld als een restaurant geen promotie of speciale aanbieding toepast, om welke reden dan ook.

8.4 Garanties en vrijwaringen voor gebruikers

Gebruikers garanderen dat ze volledig op de hoogte zijn van de kenmerken en beperkingen van het internet. In het bijzonder erkennen ze dat het onmogelijk is om absolute bescherming van gegevens die via internet door gebruikers worden verzonden, te garanderen. BoostmyBookings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten die voortvloeien uit de verzending van deze gegevens.

Users undertake to indemnify BoostmyBookings for the costs incurred by BoostmyBookings in the event of a claim or dispute, legal or otherwise, related to the use of the services described herein, and indemnify BoostmyBookings against any conviction in the event of legal proceedings.

In any case, Users expressly acknowledge and accept that they use the Website www.overnachteninstijl.nl at their own risk and responsibility.

8.5 Rapportage en Verwijdering van Illegale Inhoud

All Gebruikers kunnen een klacht of bezwaar indienen met betrekking tot illegale elementen die zijn gepubliceerd op de website www.overnachteninstijl.nl. Als gebruikers van mening zijn dat elementen of inhoud die zijn gepubliceerd op de website www.overnachteninstijl.nl mogelijk illegaal zijn en/of inbreuk maken op verworven auteursrechten, moeten ze BoostmyBookings onmiddellijk op de hoogte stellen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, gericht aan de 'Juridische Afdeling' of per e-mail naar info@BoostmyBookings.nl met als onderwerp 'Aandacht Juridische Afdeling', vergezeld van alle beschikbare bewijzen om eigendomsrechten te ondersteunen. Na het volgen van deze procedure, en na verificatie van de juistheid van het rapport, zal BoostmyBookings er alles aan doen om de illegale inhoud zo snel mogelijk te verwijderen.

BoostmyBookings treedt op als tussenpersoon bij het verlenen van diensten aan gebruikers. Daarom en in overeenstemming met Artikel 6 I.3 van de Franse wet op het vertrouwen in de digitale economie (LCEN) van 21 juni 2004 (zoals gewijzigd), kan BoostmyBookings niet strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die is opgeslagen op de website www.overnachteninstijl.nl als het bedrijf niet op de hoogte was van de illegale activiteit of informatie (inclusief gebruikersinhoud, gegevens, enz.) of als het onmiddellijk actie ondernam om die gegevens te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren.

9. Overige bepalingen

9.1 Gedeeltelijke nietigheid - Ontbinding - Titels

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, illegaal, niet-afdwingbaar of niet-bindend wordt bevonden, wordt de geldigheid, wettigheid, afdwingbaarheid of bindende kracht van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast. Die bepalingen blijven volledig van kracht en effect. BoostmyBookings kan een nieuwe bepaling opstellen met als doel de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te herstellen zoals uitgedrukt in de oorspronkelijke bepaling en in overeenstemming met het toepasselijke recht. De titels van de paragrafen in dit document dienen uitsluitend ter referentie en worden niet beschouwd als een integraal onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden.

9.2 Geen afstandsverklaring

Tenzij anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, wordt het niet uitoefenen door BoostmyBookings van een recht of rechtsmiddel onder deze Gebruiksvoorwaarden niet beschouwd als een afstand van dat recht of rechtsmiddel, noch zal het de verdere uitoefening van dat recht of rechtsmiddel verhinderen. Dat recht of rechtsmiddel blijft volledig van kracht en effect.

9.3 Toepasselijk recht

Voor zover toegestaan door de wet, worden deze Gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen BoostmyBookings en Gebruikers beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht. Voor zover toegestaan door de wet, prevaleert de Franse versie van deze voorwaarden boven vertaalde of opgestelde versies in andere talen.

9.4 Jurisdictie

Voor zover toegestaan door de wet, wordt elke klacht, geschil of vordering, onder of in verband met deze voorwaarden, behandeld door de bevoegde rechtbanken van Parijs. Overeenkomstig EU-richtlijn 2013/11/EU van 21 mei 2013 betreffende alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken, kan de link naar het Europese online geschillenbeslechtingsplatform hieronder worden gevonden:

Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting