Gedempte Zuiderdiep
Gedempte Zuiderdiep 85, 9711 HC

Gedempte Zuiderdiep

Een beetje geschiedenis

Zuiderdiep, vaak eenvoudigweg aangeduid als Zuiderdiep of Suderdaip in het Gronings, is een straat in Groningen. Oorspronkelijk vormde het Zuiderdiep het zuidelijke deel van de grachten van de stad Groningen.

Het oudste kanaal werd waarschijnlijk rond 1265 gegraven en liep door tot aan het Kattendiep in het oosten. Beide grachten werden geleidelijk aan in de 16e eeuw gedempt. In 1612 ontwierp Garwer Peters een nieuw kanaal genaamd 'Kattendiep.' De bouw begon tussen 1612 en 1614 ter voorbereiding op de grote uitbreiding van de stad. Het westelijke gedeelte, tussen kanaal A (Reitemakersrijge) en Haddingestraat, was destijds voltooid. Pas in 1637 was het kanaal gereed en werd het westelijke deel Zuiderdiep genoemd.

In 1880 werd een deel van het Zuiderdiep gedempt na de aanleg van het Verbindingskanaal. Alleen het meest westelijke gedeelte nabij Reitemakersrijge bleef behouden tot 1954 voordat het ook werd gedempt.

Vandaag de dag

Tegenwoordig verwijst de naam Zuiderdiep naar de straat tussen de Oosterstraat en Munnekeholm. De verlenging aan de westzijde staat nu bekend als Reitemakersrijge, en aan de oostzijde gaat het Zuiderdiep over in Gedempte Kattendiep.

Wat te verwachten bij een bezoek aan het Zuiderdiep?

Het Zuiderdiep diende verschillende doeleinden, zoals een marktplaats, een busstation voor regionaal vervoer (van 1930 tot 1953) en een verkeersader. Sinds de invoering van het Verkeerscirculatieplan Groningen in 1977 is het Zuiderdiep geen doorgaande route meer. Om toekomstige veranderingen te voorkomen, werd het nieuwe gebouw van de Academie Minerva opzettelijk voorbij de bouwgrens geplaatst op last van de gemeenteraad, waardoor de mogelijkheid van een toekomstige doorgang definitief werd geblokkeerd.

De gebouwen

Opmerkelijke Gebouwen Tot 1993 stond het hoofdkantoor van het Nieuwsblad van het Noorden aan het Zuiderdiep. De krant, nu het Dagblad van het Noorden, verhuisde naar het industrieterrein Winschoterdiep. Het Jugendstil-gebouw van de krant is bewaard gebleven.

Ook opmerkelijk is het voormalige kantoor van de Dienst Gemeentewerken, ontworpen door architect Siebe Jan Bouma (1899-1959) in de stijl van de Amsterdamse School. Het dak aan de zijde van Gedempte Zuiderdiep is sterk hellend, met bijna verticale dakpannen. De architect benadrukte de hoek door een uitgesproken curve toe te voegen.

Do you want to make changes to the content of this page, please email info@boostmybookings.com